Our mission

In 2020 is het 400 jaar geleden dat het schip The Mayflower met aan boord een groep Engelse separatisten genaamd ‘Pilgrims’ naar Amerika voer. Voordat de Pilgrims die overtocht maakten en in 1620 Plymouth Colony stichtten, leefden, werkten en baden zij in Leiden, vrij van geloofsvervolging door de Engelse kroon.

Hun komst naar Leiden in 1609 was geen toeval, omdat Leiden bekend stond als een open en voor die tijd relatief tolerante stad. Leiden verwelkomde geloofsvluchtelingen en nodigde buitenlandse academici uit voor de nieuw gestichte universiteit. In deze periode kweekte Clusius de eerste tulp in de Hortus botanicus en bezocht een jonge Rembrandt de Latijnse school.  Sommige Pilgrims waren actief betrokken in het openbare leven: John Robinson mengde zich in het Arminianisme debat en William Brewster gaf aan de universiteit Engelse les aan Nederlandse studenten. Maar het was in sociaal en economisch opzicht geen gemakkelijk leven in Leiden voor de Pilgrims. Toen de persvrijheid en ruimte voor openbaar debat in de Nederlandse Republiek steeds meer beperkt werden, begonnen de Separatisten plannen te maken voor de overtocht naar Amerika. 

Ze kwamen aan in Cape Cod in november 1620, waar ze voor het eerst de inheemse bevolking van Noord-Amerika ontmoetten die daar al duizenden jaren woonde.

Ze arriveerden bij Cape Cod in november 1620. Daar kwamen ze in aanraking met de oorspronkelijke bevolking van Noord Amerika die daar al duizenden jaren leefde. Na de ondertekening van het Mayflower Compact aan boord van het schip voeren ze de kust langs tot Patuxet (Plymouth) waar ze Plymouth Colony stichtten. Dankzij de hulp van de lokale bevolking bouwden ze uiteindelijk een bloeiende kolonie op. Het ‘succes’ van deze annexatie trok honderden Europese kolonisten aan in de decennia die volgden. De impact die deze stroom nieuwkomers had op de oorspronkelijke Amerikanen was enorm. Die bevolking kreeg te maken met ziektes, oorlogen en culturele of godsdienstige assimilatie en had dus veel te lijden onder die gedwongen aanpassingen aan de nieuwe koloniale werkelijkheid. Tot op de dag van vandaag blijven de Native Nations, waaronder de Wampanoag, zich van hun oorsprong bewust en houden ze hun tradities in ere.

Het verhaal van de Mayflower staat centraal in de Amerikaanse geschiedenis als symbool van de eerste Europese kolonisatie van de toekomstige Verenigde Staten. Naar schatting zijn er vandaag de dag zo’n 25 miljoen Amerikaanse nakomelingen van de Pilgrims, inclusief negen Amerikaanse presidenten, waaronder Barack Obama. Bepaalde aspecten van de Amerikaanse cultuur zijn terug te voeren tot de Leidse jaren van de Pilgrims. Het burgerlijk huwelijk, bijvoorbeeld, een Nederlandse wetsvernieuwing, staat aan de basis van de scheiding van kerk en staat. Het Ontzet van Leiden, jaarlijks herdacht op 3 oktober, geldt breed als de inspiratiebron voor het Amerikaanse Thanksgiving.

Internationale missie
“In 2020, four hundred years after the sailing of the Mayflower, the USA, Native Nations, UK and the Netherlands will participate in an inclusive four-nation commemoration. We will commemorate the story of the pilgrims, the cultures and places with which they interacted and do so by focusing on themes that make this commemoration relevant and urgent in the here and now, such as migration, tolerance and oppression. Local and international programs (cultural, educational and economic) are aimed to contribute to mutual understanding and critical reflection, and inspire future generations.”

De overtocht van de Pilgrims naar Amerika wordt in nauwe samenwerking met deze vier naties herdacht. Er worden volop activiteiten georganiseerd om het verhaal van de Pilgrims vanuit verschillende perspectieven te belichten en te onderzoeken. Daarom is ons motto: ‘One commemoration, 4 nations, 1000 voices’.

Er wordt gezegd dat de Thanksgiving-viering gebaseerd is op de 3 oktober feesten in Leiden.

Dag van rouw

Sinds 1970 organiseren de indianen van New England The National Day of Mourning op de vierde donderdag van november, dezelfde dag als Thanksgiving in de Verenigde Staten. De organisatoren beschouwen de nationale feestdag van Thanksgiving als een herinnering aan de onderdrukking en het voortdurende lijden van de indianen. Deelnemers aan de Nationale Dag van Rouw eren Inheemse voorouders en de strijd van Inheemse mensen om vandaag te overleven.