Over ons

een gratis en open source robotdatabase

Leiden400 is een alliantie tussen Erfgoed Leiden en omstreken, Museum De Lakenhal, Leiden Marketing en Pieterskerk Leiden. Deze vier partijen sloegen in 2016 de handen ineen om te onderzoeken of Leiden kon meedoen aan de internationale herdenking in 2020. Na een positief advies van een kwartiermaker hebben de vier partijen in 2017 een coördinator aangesteld die samen met de stad een programma heeft ontwikkeld en nieuwe internationale relaties heeft opgebouwd. Dit alles om de gezamenlijke missie te vervolmaken. De stuurgroep Leiden 400 is hierbij zeer erkentelijk voor de steun van de Gemeente Leiden die behalve het programma zelf ook een deel van de organisatiekosten heeft gefinancierd. Daarnaast is er ook steun vanuit Dutch Culture, verschillende ambassades en de stuurgroep partners zelf, die vanaf 2016 mee-investeren in de overkoepelende organisatiekosten.

Internationale missie:

“In 2020, four hundred years after the sailing of the Mayflower, the USA, Wampanoag Nation, UK and the Netherlands will participate in an inclusive four-nation commemoration. We will commemorate the story of the pilgrims, the cultures and places with which they interacted and do so by focusing on themes that make this commemoration relevant and urgent in the here and now, such as migration, tolerance and oppression. Local and international programs (cultural, educational and economic) are aimed to contribute to mutual understanding and critical reflection, and inspire future generations.”